Sluit

Kies Kleur in de Klas

Het project Kies Kleur in de Klas is afgelopen. U kunt geen aanvragen meer doen. Vanaf 1 januari 2017 verhuist relevante inhoud van deze website naar groenonderwijs.nl.

Lettergrootte: A A
Kies Kleur in de Klas

Etalageprojecten

Hoe komt u op een idee

Docenten doen al leuke projecten, waarbij (culturele) diversiteit een rol speelt. Leerlingen hebben vaak een verrassend creatieve inbreng. Zoek aansluiting bij eerder uitgevoerde projecten. Ook de website www.kieskleurinklas.nl bevat veel voorbeelden.
Bij dit alles staat u er niet alleen voor. Als eerste kunt u advies vragen aan de projectleider. U kunt ook een beroep doen op de deskundigheid van de Kies Kleur in Groen-projectleider van uw eigen locatie en de landelijke coördinatiegroep . Daarnaast werkt Kies Kleur in Groen ook met een community met cirkelleden (actieve leden) en buitencirkelleden (passieve leden). Op de site www.kieskleuringroen.nl onder het kopje community is een ledenlijst te vinden, waarop alle namen van de community-leden te vinden zijn. Wellicht ook iemand van uw locatie!

Etalageprojecten

Projecten die zich onderscheiden door creativiteit, activiteit of product worden in de “etalage” geplaatst. Deze etalage is hier (pdf) te vinden. In het bestand staan 29 afgeronde projecten.

 

  
Project WO II, ingediend door Janita Seinstra van AOC Friesland.


Project Lessen uit het verleden, ingediend door Annis Thorn Leeson, van Helicon.

 
Project uitwisseling ISK-school, ingediend door Bonne Meetsma van AOC Friesland.

 
Respect2All filmpje op You Tube uitgevoerd door Annis Thorn Leeson van Helicon.


Project Globaland, uitgevoerd op de Helicon vestiging in Den Bosch. Uitgevoerd door Cees van Meel.

Hieronder staan foto's van een eerder ingediend project, getiteld Global Cafe. De indiener is Hansje Eppink en het project is uitgevoerd op de WUR. Zie hieronder voor de foto's van de uitvoering in februari.