Sluit

Kies Kleur in de Klas

Het project Kies Kleur in de Klas is afgelopen. U kunt geen aanvragen meer doen. Vanaf 1 januari 2017 verhuist relevante inhoud van deze website naar groenonderwijs.nl.

Lettergrootte: A A
Kies Kleur in de Klas

Voorwaarden

Uitgangspunten Kies Kleur in Groen
 

Het is belangrijk dat de projecten aansluiten bij de actielijnen van Kies Kleur in Groen. Dit zijn de volgende:

  • Culturele diversiteit is een integraal onderdeel van het strategisch beleid;
  • Het onderwijs sluit aan bij ontwikkelingen in de internationale groene arbeidsmarkt;
  • Het onderwijs is gelijk toegankelijk voor deelnemers met verschillende culturele achtergronden;
  • Het onderwijs biedt een open en stimulerende leeromgeving voor deelnemers vanuit verschillende culturele doelgroepen;
  • Groen is voor iedereen, groene thema’s worden actief uitgedragen.

Deze actielijnen zijn van strategisch niveau naar de werkvloer als volgt te vertalen:

  • Je op de hoogte stellen van het Kies Kleur in Groen beleid van je instelling/locatie.
  • Alle linken die je in je lessen kunt leggen met diversiteit, in groene en niet groene vakken.
  • Het betrekken van diversiteit (organisaties, mensen, rolmodellen) bij je school.
  • Aandacht besteden aan discriminatie en tolerantie bevorderen in de school.
  • Vanuit de school iets groens doen met of voor de diverse samenleving.
Alles mag

Wat levert het project op? In ieder geval een digitaal overdraagbaar document waarin wordt geëvalueerd (het liefst met de leerlingen/studenten) over het project. Dit kan dus van alles zijn: Office (Word-verslagen, Powerpoint-presentaties), zelfgemaakte internetsites, gemaakte filmpjes of audioverslagen van de uitgevoerde projecten.