Sluit

Kies Kleur in de Klas

Het project Kies Kleur in de Klas is afgelopen. U kunt geen aanvragen meer doen. Vanaf 1 januari 2017 verhuist relevante inhoud van deze website naar groenonderwijs.nl.

Lettergrootte: A A
Kies Kleur in de Klas

Uitbetaling

U krijgt de € 250,- als u de evaluatie heeft afgerond en inspiratiemateriaal (foto's e.d.) heeft aangeleverd bij de projectleiding van KKiK. U vult het aan u toegestuurde declaratieformulier in, ondertekent het en stuurt het met toevoeging van facturen retour naar de AOC-raad. Onder gemaakte kosten verstaan wij bijvoorbeeld: ingehuurde externen, materiële kosten, maar ook bijv. de huur van een bus om met een groep op excursie te gaan. Wij werken met het motto “bijna alles kan”. Het moet uiteraard wel een directe link hebben met het thema “diversiteit”. Heeft u twijfels, neem dan contact op met de projectleiding.

Waar is het geld voor bedoeld?

De € 250,- is primair bedoeld om opnieuw actief ingezet te worden voor diversiteitactiviteiten op school. 

Rekening

Naar welke rekening het bedrag wordt overgemaakt bepaalt de indiener van het project, de docent zelf dus. Dit kan dus de eigen rekening zijn, maar ook die van de locatie/instelling. Dit dient wel in overleg met de locatie te gebeuren. Wij gaan uit van eigen verantwoordelijkheid.

Geen kosten gemaakt

U krijgt altijd de € 250,-, ook al heeft de uitvoering ervan geen geld gekost. Heeft het project geen geld gekost, dan vragen wij u contact op te nemen met de projectleiding. U kunt max. tot € 250,- declareren. De overige kosten van het project zijn voor de locatie van de indiener. U kunt de gemaakte kosten compenseren met de € 250,- beloning. 

Deadline declareren

Zodra u  de declaratie heeft ingediend bij ons, verwachten wij binnen enkele weken het bedrag te hebben overgemaakt.