Sluit

Kies Kleur in de Klas

Het project Kies Kleur in de Klas is afgelopen. U kunt geen aanvragen meer doen. Vanaf 1 januari 2017 verhuist relevante inhoud van deze website naar groenonderwijs.nl.

Lettergrootte: A A
Kies Kleur in de Klas

Hoe werkt het?

De 3 stadia

Er zijn drie stadia: in aanvraag, in uitvoering en afgerond.

1. In aanvraag
U kunt projecten aanvragen op de landelijke website www.kieskleurindeklas.nl . Docenten en leerlingen/studenten kunnen samen één of meerdere projecten indienen. Bij voorkeur worden de projecten voor de meivakantie afgerond, zodat de betaling nog voor de zomervakantie plaats kan vinden. Het voordeel daarvan is dat het verkregen bedrag ook weer ten goede kan komen aan projecten in de laatste schoolweken.

2. In uitvoering
Na de aanvraag volgt per e-mail een uitnodiging het project verder uit te werken. Hierbij wordt toegang verleend tot een afgeschermde gebruikersruimte op de site, zodat het project altijd direct toegankelijk is.

3. Afgerond
Een afgerond project dient aan de volgende eisen te voldoen:

1. Aanvraagformulier (digitaal via www.kieskleurindeklas.nl) Dit aanvraagformulier bevat 4 gedeelten.
2. Uitgewerkt digitaal leerling/student-materiaal en/of handleiding voor docent en/of reflectie met leerlingen digitaal uitgewerkt (Word, Powerpoint, Excel)
(3. Optioneel: link naar website of filmpje op internet (YouTube))
4. Ingevuld evaluatieformulier op de website www.kieskleurindeklas.nl

5. Ingevuld declaratieformulier