Sluit

Kies Kleur in de Klas

Het project Kies Kleur in de Klas is afgelopen. U kunt geen aanvragen meer doen. Vanaf 1 januari 2017 verhuist relevante inhoud van deze website naar groenonderwijs.nl.

Lettergrootte: A A
Kies Kleur in de Klas

Contactpersonen Kies Kleur in Groen

Op de site www.kieskleuringroen.nl onder het kopje community is een ledenlijst te vinden, waarop alle namen van de community-leden te vinden zijn. Wellicht ook iemand van uw locatie!