Sluit

Kies Kleur in de Klas

Het project Kies Kleur in de Klas is afgelopen. U kunt geen aanvragen meer doen. Vanaf 1 januari 2017 verhuist relevante inhoud van deze website naar groenonderwijs.nl.

Lettergrootte: A A
Kies Kleur in de Klas

Kies Kleur in de Klas

Kies Kleur in de Klas zijn projecten waarbij docenten en leerlingen samen werken aan meer culturele diversiteit in de klas. Ervaring met culturele diversiteit is niet nodig en de projecten mogen kleinschalig zijn. Wanneer een project is goedgekeurd, uitgevoerd, afgerond en geëvalueerd, krijgt de indiener een beloning van € 250,-!

Culturele diversiteit

Kies Kleur in de Klas is één van de activiteiten van het landelijke actieplan Kies Kleur in Groen, een initiatief van de AOC’s, Stoas Hogeschool, Aequor en de WUR om de culturele diversiteit binnen het groene onderwijs te vergroten. Culturele verschillen worden breed opgevat: het gaat onder meer om verschillen naar sociale achtergrond en herkomst, religie en levensbeschouwing, seksuele- en sociale voorkeuren en politieke voorkeuren. Dus bijvoorbeeld over meer allochtonen in het groene onderwijs, maar ook over de verschillen tussen stad en platteland. Groen is tenslotte voor iedereen! Meer informatie over de uitgangspunten van Kies Kleur in Groen op www.kieskleuringroen.nl.

Voor vragen en antwoorden over Kies Kleur in de Klas, bekijk onze uitgebreide lijst met Frequently Asked Questions (FAQ’s). Bekijk ook onze brochure.

English speaking students and teachers

Especially for English speaking students and teachers the Frequently Asked Questions list is also available in English, as well as the brochure. The FAQ's are not entirly updated. We refer to the Dutch FAQ's for the exact answers.